Θεωρία – Α1.3 Απόλυτη τιμή πραγματικού αριθμού

Άλγεβρα (Α’ Λυκείου)  Θεωρούμε έναν αριθμό α που παριστάνεται με το σημείο Α πάνω σε έναν άξονα. Τότε, η απόσταση του σημείου Α από την αρχή Ο, δηλαδή το μήκος …

Διάβασε περισσότερα

Θεωρία – Α2.2 Διάταξη πραγματικών αριθμών

Άλγεβρα (Α’ Λυκείου) Ένας αριθμός είναι μεγαλύτερος από έναν αριθμό και γράφουμε , όταν ισχύει Σ’ αυτή την περίπτωση λέμε επίσης ότι ο β είναι μικρότερος του α και γράφουμε  Δηλαδή …

Διάβασε περισσότερα

Τράπεζα θεμάτων – Α2.1 Οι Πράξεις και οι Ιδιότητές τους (μέρος Β)

Άλγεβρα (Α’ Λυκείου)    12685 – Θέμα 2ο  Αν για τους πραγματικούς αριθμούς ισχύει ότι:     τότε να αποδείξετε ότι: α.  (Μονάδες 12) β. (Μονάδες 13)  Ύλη: 2.1 Οι πράξεις …

Διάβασε περισσότερα

Τράπεζα θεμάτων – Α2.2 Διάταξη πραγματικών αριθμών.  (μέρος Γ)

Άλγεβρα (Α’ Λυκείου) 1287 – Θέμα 2ο  Δίνονται οι παραστάσεις: και όπου α. Να δείξετε ότι: για κάθε τιμή των (Μονάδες 12) β. Για ποιες τιμές των ισχύει η ισότητα ; …

Διάβασε περισσότερα