Τράπεζα θεμάτων – Α2.1 Οι Πράξεις και οι Ιδιότητές τους (μέρος Β)

Άλγεβρα (Α’ Λυκείου)

Θυμάμαι…
  • Απόδειξη ισότητας: Ξεκινάμε με την υπόθεση (η οποία είναι αληθής) και με διαδοχικά βήματα (πράξεις ή σειρά λογικών (αληθών) προτάσεων) καταλήγουμε στο συμπέρασμα.
  • Επιμεριστική ιδιότητα: (\gra+\grb)(\grg+\grd)=\gra\grg+\gra\grd+\grb\grg+\grb\grd
  • Απαλοιφή παρονομαστών: πολλαπλασιάζουμε ΚΑΘΕ όρο της εξίσωσης με το ΕΚΠ
  • Ισχύει: \gra^2=0 \Leftrightarrow \gra=0

 

 12685 – Θέμα 2ο 

Αν για τους πραγματικούς αριθμούς \alpha, \beta \neq 0, ισχύει ότι:

    \begin{eqnarray*} (\alpha + \beta) \Big(\dfrac{1}{\alpha} + \dfrac{1}{\beta}\Big) = 4, \end{eqnarray*}

τότε να αποδείξετε ότι:

α. \dfrac{\alpha}{\beta} + \dfrac{\beta}{\alpha} = 2.

(Μονάδες 12)

β. \alpha = \beta

(Μονάδες 13)

 Ύλη: 2.1 Οι πράξεις και οι ιδιότητές τους.


13053 – Θέμα 2ο 

Έστω \alpha, \beta, \gamma πραγματικοί αριθμοί για τους οποίους ισχύει, \alpha + \beta + \gamma = 0 και \alpha \beta \gamma \neq 0.

α. Να αποδείξετε ότι:

α1. \beta + \gamma = -\alpha

(Μονάδες 6)

α2. \dfrac{\alpha^2}{\beta + \gamma} = -\alpha

(Μονάδες 6)

β. Με παρόμοιο τρόπο να απλοποιήσετε τα κλάσματα \dfrac{\beta^2}{\gamma + \alpha}, \dfrac{\gamma^2}{\alpha + \beta} και να αποδείξετε ότι:

    \begin{eqnarray*} \dfrac{\alpha^2}{\beta + \gamma} + \dfrac{\beta^2}{\gamma + \alpha} + \dfrac{\gamma^2}{\alpha + \beta} = 0 \end{eqnarray*}

(Μονάδες 13)

 Ύλη: 2.1 Οι πράξεις και οι ιδιότητές τους.


 

Please follow and like us: