Τράπεζα θεμάτων – Α2.2 Διάταξη Πραγματικών Αριθμών (μέρος Β)

Άλγεβρα (Α’ Λυκείου)

Θυμάμαι…

  • Για θετικούς αριθμούς α, β και θετικό ακέραιο \grn ισχύει η ισοδυναμία:

        \[\gra>\grb \Leftrightarrow \gra^{\grn}>\grb^{\grn}.\]

  • Αν α, β ομόσημοι αριθμοί, τότε \alpha<\beta \Leftrightarrow \dfrac{1}{\alpha}>\dfrac{1}{\beta}
  • Δεν μπορούμε να αφαιρέσουμε ανισότητες κατά μέλη.
1314 – Θέμα 2ο

Για τους πραγματικούς αριθμούς \alpha, \beta ισχύουν:

    \[2 \leq \alpha \leq 4 \quad \text{και} \quad -4 \leq \beta \leq -3\]

Να βρείτε τα όρια μεταξύ των οποίων περιέχεται η τιμή καθεμιάς από τις παραστάσεις:

α. \alpha - 2 \beta

(Μονάδες 12)

β. \alpha^2 - 2 \alpha \beta

(Μονάδες 13)

Ύλη:  2.2 Διάταξη πραγματικών αριθμών.


 

1324 – Θέμα 2ο 

Αν για τους πραγματικούς αριθμούς x και y ισχύουν: 3 \leq x \leq 5 και -2 \leq y \leq -1, να βρείτε τα όρια μεταξύ των οποίων βρίσκονται οι τιμές των παραστάσεων:

α. y - x.

(Μονάδες 12)

β. x^2 + y^2.

(Μονάδες 13)

Ύλη:  2.2 Διάταξη πραγματικών αριθμών.


1368 – Θέμα 2ο 

Αν 2 \leq x \leq 3 και 1 \leq y \leq 2, να βρείτε μεταξύ ποιων ορίων βρίσκεται η τιμή καθεμιάς από τις παρακάτω παραστάσεις:

α. x + y.

(Μονάδες 5)

β. 2x - 3y.

(Μονάδες 10)

γ. \dfrac{x}{y}.

(Μονάδες 10)

Ύλη:  2.2 Διάταξη πραγματικών αριθμών.


 

Please follow and like us: