Τράπεζα θεμάτων – Α6.1 Η έννοια της συνάρτησης (μέρος Α)

Άλγεβρα (Α’ Λυκείου)

1244 – Θέμα 2ο 

Δίνεται η συνάρτηση:

    \[f(x) = \left\{\begin{array}{ll} 2x + 4, & ~x <0 \\[5mm] x - 1, & ~x \geq0 \end{array}\right.\]

α. Να δείξετε ότι f(-1) = f(3).

(Μονάδες 13)

β.  Να προσδιορίσετε τις τιμές του x \in \mathbb{R}, ώστε f(x) = 0.

(Μονάδες 12)

Ύλη: 3.1 Εξισώσεις πρώτου βαθμού, 6.1 Η έννοια της συνάρτησης.

 


1255 – Θέμα 2ο 

Δίνεται η συνάρτηση:

    \[f(x) = \dfrac{x + 2}{x^2 - x - 6}\]

α. Να βρείτε το πεδίο ορισμού της συνάρτησης f.

(Μονάδες 15)

β. Να δείξετε ότι f(2) + f(4) = 0.

(Μονάδες 10)

Ύλη: 3.3 Εξισώσεις δευτέρου βαθμού, 6.1 Η έννοια της συνάρτησης.


1263 – Θέμα 2ο 

Η απόσταση y (σε χιλιόμετρα) ενός αυτοκινήτου από μία πόλη Α, μετά από x λεπτά, δίνεται από τη σχέση: y = 35 + 0.8x

α. Ποια θα είναι η απόσταση του αυτοκινήτου από την πόλη Α μετά από 25 λεπτά?\\

  (Μονάδες 12)

β. Πόσα λεπτά θα έχει κινηθεί το αυτοκίνητο, όταν θα απέχει 75 χιλιόμετρα από την πόλη Α?\\

(Μονάδες 13)

Ύλη:  3.1 Εξισώσεις πρώτου βαθμού, 6.1 Η έννοια της συνάρτησης.


 

Please follow and like us: