Θεωρία – Α1.9 Ρητές αλγεβρικές παραστάσεις

Μαθηματικά (Γ’ Γυμνασίου)

 Τι ονομάζουμε ρητή αλγεβρική παράσταση;

Μια αλγεβρική παράσταση που είναι κλάσμα και οι όροι του είναι πολυώνυμα, λέγεται ρητή αλγεβρική παράσταση ή απλώς ρητή παράσταση.

 Ποιοι περιορισμοί ισχύουν για τις μεταβλητές της;

Οι μεταβλητές μιας ρητής παράστασης δεν μπορούν να πάρουν τιμές που μηδενίζουν τον παρονομαστή της, αφού δεν ορίζεται κλάσμα με παρονομαστή μηδέν.

 Πως απλοποιείται μια ρητή αλγεβρική παράσταση;

Όπως μια αριθμητική παράσταση, έτσι και μια ρητή παράσταση, μπορεί να απλοποιηθεί, αν ο αριθμητής και ο παρονομαστής της είναι γινόμενα και έχουν κοινό παράγοντα. H απλοποίηση γίνεται διαγράφοντας τον κοινό παράγοντα.

Αν όμως σε μια ρητή παράσταση ο αριθμητής ή ο παρονομαστής δεν είναι γινόμενο, τότε για να την απλοποιήσουμε εργαζόμαστε ως εξής:

  • Παραγοντοποιούμε και τους δύο όρους της και
  • διαγράφουμε τους κοινούς παράγοντες των όρων της.

Παρατήρηση: Η απλοποίηση της ρητής αλγεβρικής παράστασης θα γίνει αφού πρώτα πάρουμε περιορισμούς για αυτή!!!

 

 

 

 

 

 

Please follow and like us: