Θεωρία – Α2.2 Μετατόπιση καμπύλης

Άλγεβρα (Β’ Λυκείου)

Πως προκύπτει η γραφική παράσταση της f(x) = \grf(x) + c, όπου c > 0

Η γραφική παράσταση της συνάρτησης f, με

f(x) = \grf(x) + c, όπου c > 0,

προκύπτει από μια κατακόρυφη μετατόπιση της γραφικής παράστασης της \grf κατά c μονάδες προς τα πάνω (Σχήμα α’)

Πως προκύπτει η γραφική παράσταση της f(x) = \grf(x) - c, όπου c > 0

Η γραφική παράσταση της συνάρτησης f, με

f(x) = \grf(x) - c, όπου c > 0,

προκύπτει από μια κατακόρυφη μετατόπιση της γραφικής παράστασης της \grf κατά c μονάδες προς τα κάτω (Σχήμα β’)

Πως προκύπτει η γραφική παράσταση της f(x) = \grf(x - c), όπου c > 0

Η γραφική παράσταση της συνάρτησης f , με

f(x) = \grf(x - c), όπου c>0,

 προκύπτει από μια οριζόντια μετατόπιση της γραφικής παράστασης της \grf κατά c μονάδες προς τα δεξιά (Σχήμα γ’).

Πως προκύπτει η γραφική παράσταση της f(x) = \grf(x +c), όπου c > 0

Η γραφική παράσταση της συνάρτησης f , με

f(x) = \grf(x +c), όπου c>0,

 προκύπτει από μια οριζόντια μετατόπιση της γραφικής παράστασης της \grf κατά c μονάδες προς τα αριστερά (Σχήμα δ’).


Πηγή: Άλγεβρα B Λυκείου – Α2.2 Μετατόπιση καμπύλης (link)

Please follow and like us: