Θεωρία – Β1.3 Εμβαδά επίπεδων σχημάτων

Μαθηματικά (B’ Γυμνασίου)

Πως ορίζεται το εμβαδόν ενός τετραγώνου;

Το εμβαδόν ενός τετραγώνου πλευράς \alpha  δίνεται από τον τύπο  E=\alpha^2.

Πως ορίζεται το εμβαδόν ενός ορθογωνίου;

Το εμβαδόν ενός ορθογωνίου με πλευρές \alpha, \beta δίνεται από τον τύπο E=\alpha\cdot \beta.

Τις πλευρές ενός ορθογωνίου τις λέμε μήκος (τη μεγαλύτερη πλευρά) και πλάτος (τη μικρότερη) και τις ονομάζουμε διαστάσεις του ορθογωνίου.

Έτσι, μπορούμε να πούμε ότι το γινόμενο των διαστάσεων ενός ορθογωνίου ισούται με το εμβαδόν του ή:

E = μήκος • πλάτος = α • β

Πως ορίζεται το εμβαδόν ενός παραλληλογράμμου;

Το εμβαδόν ενός παραλληλογράμμου είναι ίσο με το γινόμενο μίας βάσης του με το αντίστοιχο ύψος, δηλαδή δίνεται από τον τύπο  E=\beta\cdot\gry.

Πως ορίζεται το εμβαδόν ενός τριγώνου;

Το εμβαδόν ενός τριγώνου είναι ίσο με το μισό του γινομένου μιας βάσης του με το αντίστοιχο ύψος, δηλαδή E=\dfrac{1}{2}\cdot\beta\cdot \gry.

Πως ορίζεται το εμβαδόν ενός ορθογωνίου τριγώνου;

Ειδικότερα, το εμβαδόν ενός ορθογωνίου τριγώνου θα μπορούσε να εκραστεί ως το μισό του γινομένου των δύο κάθετων πλευρών του, δηλαδή E=\dfrac{1}{2}\cdot\beta\cdot \gamma.

Πως ορίζεται το εμβαδόν ενός τραπεζίου;

Το εμβαδόν ενός τραπεζίου είναι ίσο με το γινόμενο του ημιαθροίσματος των βάσεών του με το ύψος του,  δηλαδή E=\dfrac{(B+\beta)\cdot \gry}{2}


Βιβλιογραφία: Μαθηματικά B Γυμνασίου, Παναγιώτης Βλάμος, Παναγιώτης Δρούτσας, Γεώργιος Πρέσβης, Κωνσταντίνος Ρεκούμης, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ (link)

Creative Commons Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές

Please follow and like us: