Θεωρία – Β1.2 Μονάδες μέτρησης επιφανειών

Μαθηματικά (B’ Γυμνασίου)

Ποιες είναι η βασική μονάδα μέτρησης επίπεδων επιφανειών;

Ας θεωρήσουμε ένα τετράγωνο πλευράς 1 m. Το εμβαδόν του τετραγώνου αυτού λέγεται τετραγωνικό μέτρο (1 m^2) και το χρησιμοποιούμε ως μονάδα μέτρησης εμβαδών.

Ποιες είναι οι υποδιαιρέσεις του τετραγωνικού μέτρου; 

 • Αφού 1 m = 10 dm, το τετραγωνικό μέτρο χωρίζεται σε 10 \cdot 10 = 100 «τετραγωνάκια» πλευράς 1 dm. To εμβαδόν σε κάθε τετραγωνάκι ονομάζεται τετραγωνικό δεκατόμετρο ή τετραγωνική παλάμη (1 dm^2).  Παρατηρούμε ότι

      \[1 m^2 = 100 dm^2.\]

 • Ας θεωρήσουμε τώρα ένα τετράγωνο πλευράς 1 dm.  Αφού 1 dm = 10 cm, το τετραγωνικό δεκατόμετρο χωρίζεται σε 10 \cdot 10 = 100 «τετραγωνάκια» πλευράς 1 cm. Το εμβαδόν ενός τετραγώνου πλευράς 1 cm λέγεται τετραγωνικό εκατοστόμετρο ή τετραγωνικός πόντος (1 cm^2).  Παρατηρούμε ότι

      \[1 dm^2 = 100 cm^2.\]

 • Ας θεωρήσουμε τώρα ένα τετράγωνο πλευράς 1 cm.  Αφού 1 cm = 10 mm,  το τετραγωνικό εκατοστόμετρο χωρίζεται σε 10 \cdot 10 = 100  «τετραγωνάκια» πλευράς 1 mm. Το εμβαδόν ενός τετραγώνου πλευράς 1 mm λέγεται τετραγωνικό χιλιοστόμετρο (1 mm^2). Παρατηρούμε ότι 1 cm^2 = 100 mm^2.

 Ποιες μονάδες μέτρησης χρησιμοποιούμε για τη μέτρηση μεγάλων εκτάσεων; 

 • Το τετραγωνικό χιλιόμετρο (1 km^2), το οποίο ισούται με το εμβαδόν ενός τετραγώνου πλευράς 1000 m. Επομένως

      \[1 km^2 = 1000 \cdot 1000 = 1.000.000 m^2.\]

   Χρησιμοποιείται κυρίως για τη μέτρηση μεγάλων εκτάσεων, όπως είναι η έκταση που καταλαμβάνει ένα κράτος, ένας νομός ή ένα νησί.

 • Το στρέμμα, το οποίο ισούται με 1000 m^2  και χρησιμοποιείται κυρίως για τη μέτρηση των εμβαδών οικοπέδων και κτημάτων.
 • Το εκτάριο (διεθνές σύμβολο ha) το οποίο ισούται με 10.000 m^2, δηλαδή 10 στρέμματα.  Το εκτάριο αντιστοιχεί με τετράγωνο του οποίου κάθε πλευρά έχει μήκος 100 μέτρα.  Χρησιμοποιείται κυρίως για τη μέτρηση της γης, όπως για παράδειγμα η επιφάνεια δασικών εκτάσεων.

Σχήμα μετατροπής μονάδων εμβαδού.


Βιβλιογραφία: Μαθηματικά B Γυμνασίου, Παναγιώτης Βλάμος, Παναγιώτης Δρούτσας, Γεώργιος Πρέσβης, Κωνσταντίνος Ρεκούμης, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ  (link)

Creative Commons Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές

Please follow and like us: