Θεωρία – Α.7.1. Θετικοί και Αρνητικοί Αριθμοί (Ρητοί αριθμοί) – H ευθεία των ρητών – Τετμημένη σημείου

Μαθηματικά (Α’ Γυμνασίου)

Τι είναι τα πρόσημα και πως χαρακτηρίζονται οι αριθμοί από αυτά;

Τα σύμβολα «+» και «-» λέγονται πρόσημα. Γράφονται πριν από τους αριθμούς και τους χαρακτηρίζουν, αντίστοιχα, ως θετικούς ή αρνητικούς.

Πότε δύο ή περισσότεροι αριθμοί λέγονται  ομόσημοι και πότε ετερόσημοι; Να δώσετε ένα παράδειγμα σε κάθε περίπτωση.
  • Ομόσημοι λέγονται οι αριθμοί που έχουν το ίδιο πρόσημο.

Παράδειγμα: Οι αριθμοί -7,-0,58, -\frac{2}{3} είναι ομόσημοι.

  • Ετερόσημοι λέγονται οι αριθμοί που έχουν διαφορετικό πρόσημο.

Παράδειγμα: Οι αριθμοί +4 και -2,1  είναι ετερόσημοι.

Ποιοι αριθμοί ονομάζονται ακέραιοι και ποιοι ρητοί αριθμοί;
  • Ακέραιοι αριθμοί είναι οι φυσικοί αριθμοί μαζί με τους αντίστοιχους αρνητικούς αριθμούς.
  • Ρητοί αριθμοί είναι όλοι οι γνωστοί μας έως τώρα αριθμοί: φυσικοί, κλάσματα και δεκαδικοί μαζί με τους αντίστοιχους αρνητικούς αριθμούς.
Πως γίνεται η παράσταση των ρητών αριθμών σε μια ευθεία; Τι ονομάζουμε τετμημένη ενός σημείου; 

Κάθε ρητός αριθμός παριστάνεται με  ένα σημείο πάνω σε μια ευθεία που ονομάζεται άξονας των ρητών αριθμών.

Ο παρακάτω άξονας x’Οx περιλαμβάνει όλους τους ρητούς αριθμούς (αρνητικούς, θετικούς και το μηδέν).

Η θέση ενός σημείου Α επάνω στην ευθεία ορίζεται με έναν αριθμό που ονομάζεται τετμημένη του σημείου.

Για παράδειγμα, το σημείο Α έχει τετμημένη 4 και το σημείο Β έχει τετμημένη -2.

Please follow and like us: