Θεωρία – Β3.2 Κανονικά πολύγωνα

Μαθηματικά (B’ Γυμνασίου)

Τι λέγεται πολύγωνο; Πότε αυτό λέγεται κανονικό; Να δώσετε 2 παραδείγματα κανονικών πολυγώνων.

Ένα πολύγωνο με ν κορυφές θα το λέμε ν-γωνο. Εξαίρεση αποτελεί το πολύγωνο με 4 κορυφές, που λέγεται τετράπλευρο.

Ένα πολύγωνο λέγεται κανονικό, αν όλες οι πλευρές του είναι μεταξύ τους ίσες και όλες οι γωνίες του είναι μεταξύ τους ίσες.

Παραδείγματα κανονικών πολυγώνων

Τι ονομάζουμε κεντρική γωνία ενος πολυγώνου; Ποιός τύπος δίνει το μέτρο της;

Aς θεωρήσουμε ένα κανονικό πολύγωνο με ν πλευρές (κανονικό ν-γωνο) εγγεγραμμένο σε κύκλο (Ο, ρ).

Αν χωρίσουμε τον κύκλο σε ν ίσα τόξα, τότε έχουμε ν διαδοχικές επίκεντρες γωνίες. Καθεμία από τις γωνίες αυτές λέγεται κεντρική γωνία του κανονικού ν-γώνου.

Η κεντρική γωνία ω ενός κανονικού ν-γώνου είναι ίση με

    \[\omega=\dfrac{360^{\circ}}{v}\]

Τι ονομάζουμε κεντρική γωνία ενος πολυγώνου; Ποιός τύπος δίνει το μέτρο της;

Γωνία του κανονικού πολυγώνου λέγεται η γωνία που σχηματίζεται από δύο διαδοχικές πλευρές του.

Η γωνία φ ενός ν-γώνου είναι παραπληρωματική της κεντρικής γωνίας ω του ν-γώνου. Δηλαδή

\phi=180^{\circ}-\omega  ή \phi+\omega=180^{\circ}


Βιβλιογραφία

Μαθηματικά B Γυμνασίου, Παναγιώτης Βλάμος, Παναγιώτης Δρούτσας, Γεώργιος Πρέσβης, Κωνσταντίνος Ρεκούμης, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Μαθηματικά Γ Γυμνασίου, Δημ. Αργυράκης, Παναγ. Βουργάνας, Κων/νος Μεντής, Σταμ. Τσικοπούλου, Μιχαήλ Χρυσοβέργης, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 

Creative Commons Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές

Please follow and like us: