Θεωρία – Β2.1 Εφαπτομένη οξείας γωνίας

Μαθηματικά (Β’ Γυμνασίου)

Τι ονομάζουμε εφαπτομένη μιας οξείας γωνίας ενός ορθογωνίου τριγώνου;

Ο λόγος που σχηματίζεται, αν διαιρέσουμε την απέναντι κάθετη πλευρά με την προσκείμενη κάθετη πλευρά μιας οξείας γωνίας ω ενός ορθογωνίου τριγώνου, είναι πάντοτε σταθερός και λέγεται εφαπτομένη της γωνίας ω. Δηλαδή,

    \[\ef\widehat{\grv}=\dfrac{\text{απέναντι κάθετη πλευρά}}{\text{προσκείμενη κάθετη πλευρά}}\]

Παρατήρηση: Όταν αναφερόμαστε σε δρόμο, η εφαπτομένη της γωνίας ω ονομάζεται κλίση του δρόμου.

 

Πως βρίσκουμε την εφαπτομένη μιας γνωστής οξείας γωνίας;

Για να βρούμε την εφαπτομένη μιας γνωστής οξείας γωνίας, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον πίνακα τριγωνομετρικών αριθμών των γωνιών 1° – 89°, που βρίσκεται στο τέλος του βιβλίου ή με τη χρήση κάποιας αριθμομηχανής (link). Ο συμβολισμός της εφαπτομένης στις αριθμομηχανές είναι tan

 

Please follow and like us: