Θεωρία – Α.3.4 Η συνάρτηση y = αx + β

Μαθηματικά (Β’ Γυμνασίου)

 Ποια είναι η γραφική παράσταση της συνάρτησης y=\gra x+\grb, \quad \grb \neq 0;

Η γραφική παράσταση της

    \[y = \gra x + \grb, \quad \grb \neq 0\]

είναι μια ευθεία, η οποία είναι παράλληλη της ευθείας με εξίσωση y = \gra x, που διέρχεται από το σημείο (0, \beta) του άξονα y'y.

Ο αριθμός α, που, όπως γνωρίζουμε, λέγεται κλίση της ευθείας y = \alpha x, λέγεται και κλίση της ευθείας y = \alpha x + \beta.

 

Πως επηρεάζει η παράμετρος β τη γραφική παράσταση της συνάρτησης y=\gra x+\grb;

  • Αν \grb > 0, τότε η γραφική παράσταση βρίσκεται «πάνω» από τη γραφική παράσταση της y=\gra x (“μπλε” γραφική παράσταση).
  • Αν \grb < 0, τότε η γραφική παράσταση βρίσκεται «κάτω» από τη γραφική παράσταση της y=\gra x (“κυανή” γραφική παράσταση).


Βιβλιογραφία: Μαθηματικά B Γυμνασίου, Παναγιώτης Βλάμος, Παναγιώτης Δρούτσας, Γεώργιος Πρέσβης, Κωνσταντίνος Ρεκούμης, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ (link)

Creative Commons Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές

Please follow and like us: