Θεωρία – Α.7.7. Δεκαδική μορφή ρητών αριθμών

Μαθηματικά (B’ Γυμνασίου)

Τι μορφή μπορεί να έχει κάθε ρητός αριθμός;

Κάθε ρητός αριθμός μπορεί να έχει τη μορφή δεκαδικού ή περιοδικού δεκαδικού αριθμού.

Τι ονομάζουμε περιοδικό δεκαδικό αριθμό; 

Κάθε δεκαδικός αριθμός, ο οποίος έχει άπειρα δεκαδικά ψηφία τα οποία από ένα σημείο και μετά επαναλαμβάνονται ακριβώς τα ίδια, ονομάζεται περιοδικός δεκαδικός αριθμός.
Παράδειγμα: 101:44 =2,29545454…
Το τμήμα των επαναλαμβανόμενων δεκαδικών ψηφίων κάθε περιοδικού αριθμού ονομάζεται περίοδος. 
Παράδειγμα: Για τον παραπάνω αριθμό  2,29545454... η περίοδος είναι 54. 
Έναν περιοδικό δεκαδικό αριθμό, μπορούμε να τον  παρουσιάσουμε με μια σύντομη γραφή τοποθετώντας μια παύλα, πάνω από τα δεκαδικά ψηφιά που επαναλαμβάνονται.

Παράδειγμα: Ο αριθμός  2,29545454... γράφεται 2,29\overline{54} 


 Πηγή: Σχολικό βιβλίο Α Γυμνασίου – Ενότητα: Α.7.7. Δεκαδική μορφή ρητών αριθμών  (link)

Please follow and like us: