Μελέτη βασικών συναρτήσεων – f(x)=αx^2

Άλγεβρα (Β’ Λυκείου)

 • Η γραφική της παράσταση είναι μία παραβολή.
 • Πεδίο ορισμού: A_f=\rr
 • Σύνολο τιμών: f(A)=[0,+\infty)
 • Μονοτονία: Η f  είναι γνησίως φθίνουσα στο (-\infty , 0] και γνησίως αύξουσα στο [0,+\infty)
 • Eίναι άρτια συνάρτηση με άξονα συμμετρίας τον y'y
 • Ακρότατα:  Η f παρουσιάζει ελάχιστο στη θέση x = 0 με ελάχιστη τιμή  f(0)=0.

 • Η γραφική της παράσταση είναι μία παραβολή.
 • Πεδίο ορισμού: A_f=\rr
 • Σύνολο τιμών: f(A)=(-\infty,0]
 • Μονοτονία: Η f  είναι γνησίως αύξουσα στο (-\infty , 0] και γνησίως φθίνουσα στο [0,+\infty)
 • Eίναι άρτια συνάρτηση με άξονα συμμετρίας τον y'y
 • Ακρότατα:  Η f παρουσιάζει μέγιστο στη θέση x = 0 με μέγιστη τιμή  f(0)=0.

 

Please follow and like us: