Θεωρία – Α1.1 – Η έννοια της μεταβλητής – Αλγεβρικές παραστάσεις

Μαθηματικά (B’ Γυμνασίου)

Τι ονομάζουμε μεταβλητή;

Μεταβλητή είναι ένα γράμμα (π.χ. x, y, t, …) που το χρησιμοποιούμε για να παραστήσουμε ένα οποιοδήποτε στοιχείο ενός συνόλου.

Τι ονομάζουμε αριθμητική παράσταση;

Μια παράσταση που περιέχει πράξεις με αριθμούς, λέγεται, όπως γνωρίζουμε, αριθμητική παράσταση.

Για παράδειγμα, η παράσταση -3\cdot \dfrac{2}{5}+0,1-5^3 είναι μια αριθμητική παράσταση.

Τι ονομάζουμε αλγεβρική παράσταση;

Μια παράσταση που περιέχει πράξεις με αριθμούς και μεταβλητές ονομάζεται αλγεβρική παράσταση.

Οι προσθετέοι λέγονται όροι αυτής.

Για παράδειγμα, η παράσταση 2x-5x-1 είναι μια αλγεβρική παράσταση με όρους τους 2x, -5x και -1.

 

Τι ονομάζουμε «αναγωγή όμοιων όρων»; Με ποιο τρόπο επιτυγχάνεται;

Η διαδικασία αυτή με την οποία γράφουμε σε απλούστερη μορφή τις αλγεβρικές παραστάσεις, ονομάζεται «αναγωγή ομοίων όρων».

Για την απλοποίηση μιας παράστασης, κάνουμε χρήση της επιμεριστικής ιδιότητας:

    \[\gra \cdot \grb +\gra \cdot \grg=\gra\cdot(\grb+\grg)\]


Βιβλιογραφία: Α1.1 – Η έννοια της μεταβλητής – Αλγεβρικές παραστάσεις  (link)

Πηγή εικόνας: https://www.mashupmath.com

Creative Commons Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές

Please follow and like us: