Θεωρία – Β3.2 Κανονικά πολύγωνα

Μαθηματικά (B’ Γυμνασίου) Ένα πολύγωνο με ν κορυφές θα το λέμε ν-γωνο. Εξαίρεση αποτελεί το πολύγωνο με 4 κορυφές, που λέγεται τετράπλευρο. Ένα πολύγωνο λέγεται κανονικό, αν όλες οι πλευρές του …

Διάβασε περισσότερα

Θεωρία – Β3.1 Εγγεγραμμένες γωνίες

Μαθηματικά (B’ Γυμνασίου) Μια γωνία που η κορυφή της Α ανήκει στον κύκλο (Ο, ρ) και οι πλευρές της Ax, Ay τέμνουν τον κύκλο, λέγεται εγγεγραμμένη γωνία στον κύκλο (Ο, …

Διάβασε περισσότερα

Θεωρία – Α3.2 Η έννοια του γραμμικού συστήματος και η γραφική επίλυσή του.

Μαθηματικά (Γ’ Γυμνασίου) Αν έχουμε δύο γραμμικές εξισώσεις με δύο αγνώστους x, y, έστω     τότε έχουμε ένα γραμμικό σύστημα εξισώσεων με δύο αγνώστους x και y. Λύση του παραπάνω συστήματος …

Διάβασε περισσότερα

Θεωρία – Α3.1 Η έννοια της γραμμικής εξίσωσης

Μαθηματικά (Γ’ Γυμνασίου) Μια εξίσωση της μορφής   λέγεται γραμμική εξίσωση με αγνώστους x και y. Λύση της παραπάνω εξίσωσης λέγεται κάθε ζεύγος αριθμών που την επαληθεύει. Μια εξίσωση της μορφής με …

Διάβασε περισσότερα