Θεωρία – Α.7.2. Απόλυτη τιμή ρητού – Αντίθετοι ρητοί – Σύγκριση ρητών

Μαθηματικά (Α’ Γυμνασίου) Η απόλυτη τιμή ενός ρητού αριθμού α εκφράζει την απόσταση του σημείου μετετμημένη α από την αρχή Ο του άξονα και συμβολίζεται με |α|. Αντίθετοι ονομάζονται δύο …

Διάβασε περισσότερα

Θεωρία – Α.7.1. Θετικοί και Αρνητικοί Αριθμοί (Ρητοί αριθμοί) – H ευθεία των ρητών – Τετμημένη σημείου

Μαθηματικά (Α’ Γυμνασίου) Τα σύμβολα «+» και «-» λέγονται πρόσημα. Γράφονται πριν από τους αριθμούς και τους χαρακτηρίζουν, αντίστοιχα, ως θετικούς ή αρνητικούς. Ομόσημοι λέγονται οι αριθμοί που έχουν το …

Διάβασε περισσότερα

Θεωρία – Β3.2 Κανονικά πολύγωνα

Μαθηματικά (B’ Γυμνασίου) Ένα πολύγωνο με ν κορυφές θα το λέμε ν-γωνο. Εξαίρεση αποτελεί το πολύγωνο με 4 κορυφές, που λέγεται τετράπλευρο. Ένα πολύγωνο λέγεται κανονικό, αν όλες οι πλευρές του …

Διάβασε περισσότερα

Θεωρία – Β3.1 Εγγεγραμμένες γωνίες

Μαθηματικά (B’ Γυμνασίου) Μια γωνία που η κορυφή της Α ανήκει στον κύκλο (Ο, ρ) και οι πλευρές της Ax, Ay τέμνουν τον κύκλο, λέγεται εγγεγραμμένη γωνία στον κύκλο (Ο, …

Διάβασε περισσότερα